เทคโนโลยี I-SEC

เทคโนโลยี I-SEC

I-Sec เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยการผลิตโปรตีนจากแมลงในระดับอุตสาหกรรมเฉพาะ ของบรษัท ไทย เอนโท จำกัด เราได้ร่วมทำวิจัยกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิต I-Sec ที่มีประสิทธิภาพสูง เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อย สามารถขยายกำลังการผลิตได้ง่าย พึ่งพาแรงงานน้อยลง สามารถผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลงได้หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถใช้ได้กับแมลงชนิดอื่น

ส่วนผสมโปรตีนอาหารที่สมบูรณ์แบบ

Sixtein® สามารถใช้เป็นส่วนผสมอาหารที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโปรตีน สามารถใช้เป็นของคาวหรือหวาน และร้อนหรือเย็น เช่นโปรตีนเชค, อาหารว่าง, พาสต้า & บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, เบเกอรี่, เนื้อสัตว์เสมือน, โปรตีนบอล และแท่งโปรตีน เป็นต้น

sixtein-app-01
sixtein-app-02
sixtein-app-03
sixtein-app-04
sixtein-app-05
sixtein-app-06
sixtein-app-01
sixtein-app-02
sixtein-app-03
sixtein-app-04
sixtein-app-05
sixtein-app-06