ไทย เอนโท ฟู้ด สุดยอดโปรตีนจิ้งหรีด

ใช้จิ้งหรีดคุณภาพสูงจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก GAP เพื่อผลิตผงโปรตีน Sixtein® นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

สินค้าของเรา

สินค้าจากโปรตีนจิ้งหรีด โดย ไทย เอนโท ฟู้ด

ทำไมต้องแมลง

โภชนาการที่สมบูรณ์

โปรตีนจากแมลงโดยเฉพาะโปรตีนจิ้งหรีด เป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมด 9 ชนิด

มีความยั่งยืน

จิ้งหรีดสามารถเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืน เนื่องจากการทำฟาร์มจิ้งหรีดใช้พื้นที่ น้ำ และอาหารน้อยกว่าปศุสัตว์แบบดั้งเดิม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การทำฟาร์มจิ้งหรีดและการแปรรูป โปรตีนจิ้งหรีดผลิตของเสียน้อยลง และปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย

หมุนเวียนได้

แมลงบางชนิดสามารถเปลี่ยนขยะชีวภาพให้เป็นโปรตีน เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบโปรตีนในอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการทำปศุสัตว์ และฟาร์มจิ้งหรีด

อาหารคุณค่าทางโภชนาการสูงจาก ธรรมชาติ

มีโปรตีน และ BCAAs สูง มีพรีไบโอติกส์ มีวิตามิน และแร่ธาตุที่สำคัญหลากหลายชนิด

โปรตีนจิ้งหรีดอุดมไปด้วยสารอาหารหลัก และสารอาหารรอง เหนือแหล่งโปรตีนชนิดอื่น โปรตีนจิ้งหรีดจึงเป็นมากกว่าโปรตีน

อาหารสำหรับอนาคต

ปริมาณโปรตีนสูง

ผงโปรตีนจิ้งหรีดมีโปรตีนมากกว่า 70% มีปริมาณโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์อื่น

จิ้งหรีด
70%
เนื้อวัว
33%
เนื้อไก่
23%
แซลมอน
22%
ไข่
12%