เกี่ยวกับเรา

ไทย เอนโท ฟู้ด

บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เรามุ่งมั่นในการนำเสนอ แหล่งโปรตีนที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์อย่างครบวงจร (จิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารคน และหนอนทหารเสือเพื่อเป็นอาหารสัตว์) ในปัจจุบันบริษัทมุ่งมั่นนำเสนอโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูง Sixtein® เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในตลาดอาหารและเครื่องดื่มโปรตีนสูง เราคัดสรรจิ้งหรีดจากฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein® โดยใช้นวัตกรรมการผลิต I-Sec Technology ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเรา

รักษ์โลก

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าในปี 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.1 พันล้านคนความต้องการโปรตีนจากสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยระบบนิเวศเกษตรในการผลิตโปรตีนจากสัตว์ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แมลงกินได้มีโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร มีผลต่อสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าแหล่งโปรตีนจากสัตว์อื่นๆ การผลิตแมลงในเชิงพาณิชย์สามารถเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนสำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์