ทำไมต้องแมลง

โภชนาการสูง

แมลงกินได้อุดมไปด้วยโปรตีน โดยเฉพาะโปรตีนจิ้งหรีด ถือเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้ง 9 ชนิด ไขมันส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ พรีไบโอติก วิตามิน ต่างๆ เช่น วิตามินบี 12 ไรโบฟลาวิน ไบโอติน และแร่ธาตุต่างๆ อาทิเช่น ซิงค์ เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียมฯ เป็นต้น

มีความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่าประชาการโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ล้านคน เป็น 9.1 ล้านคนในปี 2050 แหล่งโปรตีนจากสัตว์ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการโปรตีนที่จะสูงขึ้นได้ทั้งเพื่อใช้เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ จิ้งหรีดสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารได้ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงพื้นที่ อาหาร และน้ำ น้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฟาร์มจิ้งหรีด และการแปรรูปจิ้งหรีด ผลิตของเสียน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อปฏิกิริยาเรือนกระจกต่ำ

หมุนเวียนได้

แมลงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียนและสีเขียว เนื่องจากแมลงบางชนิดสามารถเปลี่ยนขยะชีวภาพให้เป็นโปรตีนเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีด หรือปศุสัตว์แบบดั้งเดิม นอกจากนั้นมูลแมลงหรือเศษซากยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้

แมลงสามารถเปลี่ยนขยะชีวภาพ 1.3 พันล้านตันทั่วโลก ให้เป็นโปรตีน