ติดต่อเรา

บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด

90/29 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

teeranut@thaiento.com
ธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

ruamrith@thaiento.com
รวมฤทธิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการ

khanitta@thaiento.com
ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล

ที่ปรึกษาด้าน R&D